Hungarian (formal)Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
Rólunk

Üdvözöljük fordítószolgálatunk honlapján

A Szlovákia és Csehország Európai Uniós csatlakozása óta eltelt hat év alatt szerzett tapasztalataink azt mutatják, hogy a szlovák és a cseh nyelvű fordítások iránti igény nem változott. Sőt Szlovákia és Magyarország határmenti régióinak együttműködése egyre erősödik, mind gazdasági, mind kulturális, mind pedig infrastrukturális viszonylatban. A határmenti infrastrukturális kapcsolatokban a projektek kidolgozásához, az elnyert pályázatok építési terveinél, engedélyeztetési eljárásainál mind-mind szükségesek a megfelelő szakmai szintű szlovák vagy magyar nyelvű fordítások a különböző hivatalok és az egyes régiók szervei számára. A két ország közötti kapcsolat nyelvi akadályainak leküzdésében nagy szerepet kap a háttérben működő fordító és a nyilvánosan fellépő tolmács, akinél a két ország nyelvének tökéletes ismerete mellett elvárható követelmény a két nép kultúrájának ismerete is. Fordítószolgálatunkat az ezzel kapcsolatban felmerülő igények kielégítésére alapítottuk a fordítási szakterületen magánfordítóként megszerzett csaknem tízéves tapasztalatunkat felhasználva. Elsősorban tehát a szlovák-magyar nyelvkombinációban szeretnénk megrendelőink igényeinek megfelelni.

Tevékenységünk másik nyelvi területe Csehország. Szintén tapasztalatból állíthatjuk, hogy a két ország különválása ellenére a nyelveik nagyon hasonló szerkezete és alakja miatt sok intézmény, állami szerv és magánvállalkozás máig elfogadja a másik ország nyelvére lefordított szövegeket. Az eddigi megrendeléseink alapján kijelenthető, hogy nemcsak Magyarország és Szlovákia tart fenn élénk és szoros gazdasági és kulturális kapcsolatot, hanem Magyarország és Csehország is. Fordítási megrendeléseink forrás-, ill. célnyelvét tehát elsősorban ez a két nyelv alkotja. A fordítások másik oldalán forrás és célnyelvként is az angol, a német és a magyar nyelv áll. Szlovákiai anyanyelvi fordítóinkkal és lektorainkkal a szlovák és cseh célnyelvi fordítások elkészítésében, a magyarországi fordítói bázissal pedig a magyar célnyelvi fordítások elkészítésében működünk együtt. Ezzel biztosítjuk azt, hogy az adott célnyelvre fordított szöveg ne csak a terminus technicus-ok és definíciók, argumentációk és szintaktikai konstrukciók aspektusainak feleljen meg, hanem stílusában az adott nyelv szabályosságát, dallamosságát, játékosságát és könnyedségét is tükrözze. A szakszerűség, a pontosság, a szöveghűség mellett, nagy hangsúlyt fektetünk a terminológiai egyezőségre, és a formai követelmények teljesítésére is.

Várjuk megrendelését, és a sikeres együttműködésben bízva maradunk tisztelettel

Demecs Béla és Benedek Attila